6987688221 6980396219 Κερασιά, Νέα Μηχανιώνα filliposmpeton@hotmail.com
 
Φίλιππος Μπετόν
Πλιακόπουλος Φίλιππος - Παραγωγή Εμπορία Σκυροδέματος - Χωματουργικές Εργασίες - Οικοδομικά Υλικά - Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία μας “Φίλιππος Μπετόν” η οποία εδρεύει στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται από το 1997 στην παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος - μπετόν. Η καθιέρωσή της στην αγορά ως του πλέον αξιόπιστου προμηθευτή έτοιμου σκυροδέματος είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής υπεροχής των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. 
Επίσης αναλαμβάνουμε ιδιωτικά και δημόσια έργα, όπως: χωματουργικές εργασίες, διαμορφώσεις χώρων, κατεδαφίσεις, εκσκαφές, μπαζώματα, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, χαράξεις δρόμων και υποστυλώσεις αυτων με κατάλληλα υλικά οδοποιίας.
 
Χωματουργικές Εργασίες

Χωματουργικές Εργασίες

Χωματουργικες εργασίες διαμόρφωσης χώρου, Καθαρισμοί και διαμορφώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εμπορία Σκυροδέματος

Εμπορία Σκυροδέματος

Σκυροδέτηση κτιρίου, Σκυροδέτηση σταμπωτού μπετού, Σκυροδέτηση σε βιομηχανικό δάπεδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παραγωγή Σκυροδέματος

Παραγωγή Σκυροδέματος

Δραστηριοποιείται από το 1997 στην παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος - μπετόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ