6987688221 6980396219 Κερασιά, Νέα Μηχανιώνα filliposmpeton@hotmail.com